Official

“Official” kelimesi İngilizce menşeli bir söz olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “hizmet” yahut “iş” anlamına hasılat. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na derece uzanır…